Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

Rakentaminen ja urakointi

Rakentaminen ja urakointi - toimialalla tarvitaan hyvät työkalut työmaiden ja projektien hallintaan sekä seurantaan. Reaaliaikainen projektien seuranta mahdollistaa hyvän asiakassuhteen hoidon ja kehittämisen. Lemonsoftin ratkaisu tarjoaa työkalut, joiden avulla yritys saa selkeitä hyötyjä hyödyntämällä digitalisaatiota ja tekoälyä.

Lataa opas

Lemonsoft rakentamisen ja urakoinnin kokonaisratkaisuna

Lemonsoftin kokonaisratkaisu rakentamiseen ja urakointiin tarjoaa laajat ja monipuoliset toiminnallisuudet. Löydät ratkaisut työmaiden hallinnan ohella asiakkuudenhallintaan, tarjouslaskentaan, projektinhallintaan, resursointiin ja hankintaan sekä automatisoituun talous- ja henkilöstöhallintoon.

Kokonaisuudessa on huomioitu talorakentamisen, korjausrakentamisen, taloteknisen urakoinnin ja maarakentamisenkin erityispiirteitä. Laaja projektinhallinta antaa sinulle työkalut onnistua hankkeissa ja niiden johtamisessa. Resurssienhallinnan avulla ohjaat oikean määrän työvoimaa oikealle työmaalle. Kaikki oleellinen tieto työmailta kirjataan helpon mobiilikäyttöliittymän kautta.

Tekoälyn ja automatisoitujen toimintojen hyödyntäminen tuottaa mitattavaa hyötyä ja parantaa osaltaan kilpailukykyä.

Lemonsoftista löydät kattavat työkalut yrityksesi kokonaisvaltaiseen ohjaukseen.

?modestbranding=1&showinfo=0&rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Edut:

ikoni-palvelut

Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta osana työmaiden hallintaa tuo läpinäkyvyyttä koko hankkeelle ja jokaiselle toimijalle työmaalla. Voit jakaa haluamasi oikeudet ja näkyvyydet projektikohtaisesti.

kalenteri

Töiden suunnittelu

Laske, aikatauluta, budjetoi, ennusta ja seuraa reaaliaikaisesti työmaiden toteumaa. Hyvä suunnittelu ja seuranta vähentää poikkeamia.

hook

Töiden kuittaus

Töiden kuittaaminen suoraan työmaalta poistaa unohduksia esimerkiksi materiaalikirjauksissa. Raportoi sanoin ja kuvin tekemisesi. Reaaliaikaisen tiedon perusteella tiedät mitä työmaalla tapahtuu.

automatisoi

Automatisoitu taloushallinto

Projektin ohjaustietojen avulla saat taloushallinnon hoitumaan projektiehtojen mukaisesti. Automatisointi ja muistukset auttavat sinua oikea-aikaiseen reagointiin.

ikoni-toiminnanohjausjärjestelmä-erp

Kokonaisratkaisu

Rakennusalan kokonaisratkaisulla ohjaat liiketoimintaasi reaaliaikaisesti yhdellä järjestelmällä. Voit vapaasti valita toiminnot oman tarpeesi mukaan ja antaa järjestelmän kasvaa liiketoimintasi mukana.

ikoni-rajapinta-api

Rajapinnat

Lemonsoftin kokonaisratkaisu sisältää laajat rajapinnat eri osa-alueille. Voit ottaa Lemonsoftin käyttöön esimerkiksi taloushallintoon ja siirtyä myöhemmin käyttämään kokonaisjärjestelmää.

Projektien seurattavuus on rakennusalan yritykselle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.

Telinemestari Oy, Ari-Pekka Mononen

opas

urakointi_cover

Urakoinnissa kyse on palveluliiketoiminnan ohjaamisesta yhdistettynä materiaalihallintaan. Ala on hyvin kilpailtu, eikä rutiinien pyörittämiseen kannata käyttää ylimääräistä työaikaa.

Myös käyttöliittymien joustavuus käyttötarpeiden mukaan on tärkeää. Näihin haasteisiin Lemonsoft vastaa.

Lataa opas täyttämällä lomake.

Täytä tietosi ja lataa opas!

Töiden tarjoaminen ja suunnittelu, työmaiden hallinta, materiaalikirjaukset, työmaaraportointi ja taloushallinnon rutiinit aiheuttavat monille turhaa päänvaivaa. Laskenta on aikaa vievää ja työmailta tiedon saanti välillä haastavaa. Materiaalit voivat jäädä laskuttamatta puutteellisten merkintöjen vuoksi. Usein myös taloushallinnon rutiinit suoritetaan iltaisin tai viikonloppuisin.

Lemonsoftin kokonaisratkaisu tarjoaa sinulle tehokkaan vaihtoehdon koko ketjun hallintaan. Voit käyttää vanhoja työmaita pohjana, suunnitella ja resursoida työt. Saat työmailta reaaliaikaista tietoa sanoin ja kuvin, voit tarkastaa järjestelmästä työmaan tilanteen tehtävätasolla. Taloushallinnon rutiinien hoitaminen automatisoituu, kun työt nousevat laskutettavaksi ohjaustietojen mukaisesti. Selainkäyttöisenä järjestelmänä voit käyttää sitä millä laitteella tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. Työmailta tapahtuva raportointi hoituu kätevästi Android ja IOS puhelimille tehdyillä mobiiliaplikaatiolla.

Lemonsoft rakentaminen ja urakointi toimialalla

Uudisakentaminen

Uudisrakentamisessa kokonaisuuden hallinta on avainasemassa onnistumiseen. Hanke voi olla yksittäisestä mökistä asuinkorttelin rakentamiseen ja kaikkea siltä väliltä. Aikataulut, omat resurssit, alihankkijat, hankinnat ja kustannukset täytyy pysyä käsissä koko hankkeen ajan. Kokonaisuuden hallinnassa ensiarvoisen tärkeää on hyödyntää järjestelmien tuottamaa ennakkotietoa jälkikäteen tapahtuvan poikkeamiin reagoinnin sijasta.

Lemonsoft tarjoaa kokonaisuuden asiakkuudenhallinnasta laskentaan, hankkeiden aikataulutukseen, resursointiin, talouden seurantaan ja työmaaraportointiin sekä automatisoituun talous- ja palkkahallintoon. Hyödynnät ohjelmistoja laiteriippumattomasti toimistolla ja työmaalla.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisesta voidaan pienimmillään puhua ylläpidettävän kiinteistön kiinteiden kalusteiden vaihdosta tai laajemmin kokonaisen julkisivun kunnostuksesta. Työt voivat olla nopeita tuntitöitä, jotka ovat asiakkaan kanssa sovittu kertakäynnillä tehtäväksi. Yllättäen ilmestynyt vesivahinko vaatii välitöntä työmaakäyntiä lisävahinkojen minimoimiseksi. Suunnittelu, aikataulutus ja toteutus poikkeavat edellämainituissa kohteissa merkittävästi. Toisinaan on aikaa toteuttaa hyvä suunnitelma aikatauluineen, mutta toisessa ääripäässä meneillään oleva työ keskeytetään ja vaihdetaan työmaata.

Lemonsoft tarjoaa kattavat työkalut isojen työmaiden ja lyhyiden töiden hallintaan. Voit soveltaa ennaltamäärättyjä mallipohjia erilaisten työmaiden perustamisessa, täydentää ja muokata tietoja, aikatauluttaa, resursoida sekä hyödyntää pitkälle automatisoitua talous- ja palkkahallintoa. Luonnollisesti henkilöstö hyödyntää mobiilisovellusta ja raportoi työmaan etenemistä kuvin ja sanoin.

Talotekninen urakointi

Sähkö- ja LVI-alalla tyypillisesti töiden koko vaihtelee lyhyistä työkeikoista pitkiin uudiskohteiden rakentamiseen. Lyhytkestoisten työtilausten käsittely ja tekijälle kohdistaminen pitää tapahtua vaivattomasti ilman suurempaa suunnittelua tai asioiden pyörittelyä. Työt ohjataan tekijän puhelimeen aikataulutettuna. Tekijä kuittaa puhelimellaan työn tehdyksi, lisää tarvittaessa tarvikkeet ja liitteet tilaukselle. Uudiskohteissa tai muuten laajemmissa työmaissa kokonaisuuden hallinta saa enemmän painoarvoa. Työmaalla on enemmän muita osapuolia, joten aikataulujen sovittaminen ja pitäminen on ensiarvoisen tärkeää kokonaisuuden onnistumisen kannalta.

Lemonsoft tarjoaa tehokkaa työkalut lyhyiden ja pidempien työmaiden hallintaan. Töiden tarjoaminen ja suunnittelu sekä työmaiden hallinta sujuvat vaivattomasti Lemonsoftin avulla. Automatisoitu taloushallinto helpottaa toimistorutiineja ja vapauttaa aikaa tuottavaan työhön.

Maanrakennus

Maarakentaminen, infrarakentaminen ja viherrakentaminen ovat ympäristörakentamisen osa-alueita. Laskennalla, projektien aikatauluttamisella sekä suunnittelulla, resursoinnilla, budjetoinnilla ja työmaiden seurannalla on tärkeä rooli hankkeiden onnistumisessa. Hankkeet voivat olla laajuudeltaan muutamien metrien kunnallistekniikan rakentamista omakotitaloasujalle tai laajemmin uuden moottoritien rakentaminen. Laajemmissa hankkeissa sovelletaan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Lemonsoft tarjoaa kattavat työkalut hankkeiden ja pienempien työmaiden hallintaan. Voit soveltaa laajoissa hankkeissa ennaltamäärättyjä mallipohjia työmaiden perustamisessa, täydentää ja muokata tietoja, aikatauluttaa, resursoida sekä hyödyntää pitkälle automatisoitua talous- ja palkkahallintoa. Henkilöstö hyödyntää mobiilisovellusta ja raportoi työmaan etenemistä kuvin ja sanoin.

Kannattaako investoida toiminnanohjausjärjestelmään?

Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää vai vaihtamassa vanhaa uuteen? Vai haluatko lisää toimintaa tehostavia ja liiketoimintaa kehittäviä osia nyt käytössä olevaan Lemonsoft-kokonaisuuteen? Lataa aiheeseen liittyvä opas ja kokeile omilla luvuilla mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa.

Lataa opas
Lemonsoft Aula