Liiketoimintatiedon hallinta (BI)

Liiketoimintatiedon hallinta (business intelligence, BI) on yrityksille olennainen menestystekijä. Tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu ja tiedon nopea hyödyntäminen ovat muuttaneet organisaatioiden toimintaympäristöä merkittävästi. LemonBI on Lemonsoftin Microsoftin PowerBI alustaan perustuva ratkaisu liiketoimintatiedon hallintaan. Saat käyttöösi kattavan vakio BI-raportoinnin, joita voit laajentaan tarpeidesi mukaan.

Lataa opas

Liiketoimintatiedon hallinnan edut

Liiketoimintatiedon hallinnan lisäarvo syntyy tiedon hyödyntämisestä organisaation päätöksenteossa ja toiminnassa.

Voit parantaa liiketoiminnan tehokkuutta niin asiakkuudenhallinnan, projektinhallinnan, tuotannon, materiaalihallinnan kuin myös taloushallinnon näkökulmasta, kun käytettävissä on aina ajantasainen ja liiketoiminnan ohjaamisen kannalta relevantti tieto. Takaisinmaksuajan voit määrittää helposti rutiinitöissä säästetyn ajan perusteella ja liiketoiminnan tehostumisen myötä.

Organisaatiota johdetaan luulon sijaan tiedolla. Tiedolla johtamisen edut eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään parempiin päätöksiin.

LemonBI-ratkaisumme avulla keskität aikasi raportoinnin ja tiedon hakemisen sijasta liiketoiminnan kehittämiseen reaaliaikaisia tietoja hyödyntäen.

?modestbranding=1&showinfo=0&rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Tiedolla johtaminen ja toimiminen

Johda organisaatioasi tiedolla luulon sijaan. Saat paremman ymmärryksen liiketoiminnasta yrityksen kaikilla tasoilla.

Raportoinnin automatisointi

Tieto on reaaliaikaista ja käytettävissä ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta. Säästät arvokasta työaikaa kun et joudu keräämään tietoa eri lähteistä ja yhdistelemään niitä manuaalisesti.

Strategian toteuttaminen ja kommunikointi

Selkeästi määritellyt tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ohjaavat ja selkeyttävät koko organisaation toimintaa ja viestittävät kaikille liiketoiminnan menestyksen kannalta keskeiset tekijät.

Vakioratkaisu

LemonBI on tuotteistettu vakioratkaisu, jota kehitämme kuten muitakin tuotteita. Raportointitarpeet vaihtelevat kuitenkin paljon yritysten välillä ja saatkin lisättyä räätälöityjä raportteja ja mittareita vakioratkaisun päälle.

LemonBI:n sisältö

LemonBI sisältää myynnin, ostojen, ja talouden mittarit. Näyttöjen osat ovat interaktiivisia eli esimerkiksi tuoteryhmän valitseminen päivittää kaikki graafit.

Näet myynnin kokonaismyyntinä, tuoteryhmittäin, tuotteittain, asiakasryhmittäin, asiakkkaittain ja myyjittäin. Näiden tietojen lisäksi voit rajata tiedot kustannuspaikkaan tai laskulajiin.

Voit seurata ostoja toimittajaryhmittäin, toimittajittain ja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Näet myös ostot vs. myynti. Talouden mittarista näet myyntisaamiset, ostovelat, uudet ja päättyneeet asiakasopimukset sekä pankkitilien saldot.

Voit laajentaa vakioratkaisua tarpeidesi mukaan. Toteutamme tarpeitasi vastaavia BI-raportteja joko itse tai kumppanin avulla.

Katso yllä olevalta videolta lisää esimerkkejä.

LemonBi Myyjän raportit

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan Lemonsoft-yhteyshenkilöösi tai yhteydenottolomakkeella.

Ota yhteyttä

Kannattaako investoida toiminnanohjausjärjestelmään?

Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää vai vaihtamassa vanhaa uuteen? Vai haluatko lisää toimintaa tehostavia ja liiketoimintaa kehittäviä osia nyt käytössä olevaan Lemonsoft-kokonaisuuteen? Lataa aiheeseen liittyvä opas ja kokeile omilla luvuilla mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa.

Lataa opas
Lemonsoft Aula