Resurssienhallinta

Lemonsoft Resurssienhallinta näyttää käytettävissä olevat resurssit, jolloin osaat hyödyntää niitä oikein ja varmistat henkilöstön tasaisen kuormituksen.

VARAA DEMO

Resursointi tarkoittaa tehtävien jakoa ja määrittelyä organisaatiossa. Resursointi voi olla esimerkiksi asiakkaalle toteutettavan projektin eri vaiheiden työresurssien kohdistamista tiettyyn työvaiheeseen tietylle ajankohdalle, jotta projektin lopputulos saavutetaan ja oikeat resurssit ovat käytössä projektin tietyssä vaiheessa.

Projektien tarkka resursointi ohjelmistolla mahdollistaa tehokkaan ja kannattavan toteutuksen, koska tällöin saadaan optimoitua työmäärät ja käytettävissä olevat resurssit vastaamaan kokonaisuutta.
Suurimman hyödyn resursoinnista saat silloin, kun käytät yhtä järjestelmää missä on kaikki tarvittavat reaaliaikaiset tiedot. Tällöin resursseja voidaan ohjata myynnin tarjousvaiheesta saakka.

Tarkka resursointi mahdollistaa projektin toimittamisen asiakkaalle halutussa aikataulussa,  koska ohjelmisto antaa selkeän kokonaiskuvan organisaation työkuormasta. Tämä toimii monesti kilpailuetuna, kun asiakkaille voidaan luvata tietty toimituspäivä sekä tarvittaessa tehdä nopeita pikatoimituksia.

Tutustu tarkemmin »

resurssienhallinta, henkilöresurssit

Lemonsoft Resurssienhallinnan edut yrityksellesi:

Kokonaisjärjestelmä

Resursointi vaikuttaa esimerkiksi tarjouksiin, asiakkuuksiin, projekteihin, tuntikirjauksiin, aikatauluihin ja laskutukseen. Pysyt helpommin tilanteen tasalla, kun kaikki tieto on samassa kokonaisjärjestelmässä.

Henkilökohtainen työjono

Henkilöille resursoidut työt tulevat näkyviin henkilön Omat työt -näkymään tai mobiilisovellukseen (LemonTime), josta työ voidaan aloittaa, keskeyttää tai lopettaa. Jos työ on osoitettu tiimille, se näkyy kaikille tiimiin kuuluville henkilöille.

Tiedolla johtaminen ja toimiminen

Raportit kertovat kokonaiskuvan, jotta voit seurata, analysoida ja tehdä päätöksiä resursoinnin pohjalta. Voit halutessasi laajentaaraportointia LemonBI-ratkaisulla.

Raportoinnin automatisointi

Tieto on reaaliaikaista ja käytettävissä ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta. Säästätarvokasta työaikaa,kun et joudu keräämään tietoa eri lähteistä ja yhdistelemään niitä manuaalisesti. 

Rajapinnat

LemonsoftResurssienhallintaon hankittavissa myös erikseen ja integroitavissa esimerkiksi muihin taloushallinnon järjestelmiin.Lemonsoftinkattavat rajapinnat mahdollistavat sinullehallitun siirtymisenLemonsoft-ohjelmistojen pariin. 

Jatkamme mielellämme yhteistyötä kehitysmyönteisen ohjelmistotalon kanssa ja suosittelemme kumppanuutta muillekin yrityksille kokoon katsomatta.

Ralf Ajalin Oy

Kannattaako investoida toiminnanohjausjärjestelmään?

Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää vai vaihtamassa vanhaa uuteen? Vai haluatko lisää toimintaa tehostavia ja liiketoimintaa kehittäviä osia nyt käytössä olevaan Lemonsoft-kokonaisuuteen? Lataa aiheeseen liittyvä opas ja kokeile omilla luvuilla mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa.

Lataa opas
Lemonsoft Aula