TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ (ERP) MAARAKENNUSYRITYKSELLE

Rakennus- ja urakointitoimialan toimintakulttuurin muutos perinteisestä osaoptimoidusta toimintamallista yhteistyökeskeiseen toimintamalliin vaatii myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmältä tukea toiminnan muutokseen. Toiminnan läpinäkyvyys tuo luotettavuutta, laajempaa vastuunkantoa ja auttaa osapuolia oman työnsä aikatauluttamisessa. Yhteistyöllä ja asiakasarvoa tuottavalla toimintatavalla luodaan onnistuneita projekteja. Lemonsoftin kokonaisratkaisu maarakennusalalle tarjoaa saumattoman ketjun työkaluja liiketoiminnan hallintaan.

Toimialan erityispiirteitä:

Maarakentaminen, infrarakentaminen ja viherrakentaminen ovat ympäristörakentamisen osa-alueita. Laskennalla, projektien aikatauluttamisella sekä suunnittelulla, resursoinnilla, budjetoinnilla ja työmaiden seurannalla on tärkeä rooli hankkeiden onnistumisessa. Hankkeet voivat olla laajuudeltaan muutamien metrien kunnallistekniikan rakentamista omakotitaloasujalle tai laajemmin uuden moottoritien rakentaminen. Laajemmissa hankkeissa sovelletaan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Lemonsoft tarjoaa kattavat työkalut hankkeiden ja pienempien työmaiden hallintaan. Voit soveltaa laajoissa hankkeissa ennaltamäärättyjä mallipohjia työmaiden perustamisessa, täydentää ja muokata tietoja, aikatauluttaa, resursoida sekä hyödyntää pitkälle automatisoitua talous- ja palkkahallintoa. Henkilöstö hyödyntää mobiilisovellusta ja raportoi työmaan etenemistä kuvin ja sanoin.

Lue tästä vinkit rakennusalan yrityksen tuottavuuden parantamiseen >>

Toiminnanohjausjärjestelmän edut

Kaikki ominaisuudet yhdessä ohjelmassa

 • Kustannus- ja määrälaskenta 
 • Tarjouslaskenta 
 • Myynnin seuranta ja ohjaus 
 • projektinhallinta 
 • Materiaalihallinta 
 • Kalustonhallinta 
 • Töiden ohjaus 
 • Kulunvalvonta 
 • Työlista 
 • Projektipankki 
 • Rakennuttajan näyttö 
 • Kustannusseuranta 
 • Taloushallinto 
 • Palkkahallinto 
 • Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus 

Kannattaako investoida toiminnanohjausjärjestelmään?

Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää vai vaihtamassa vanhaa uuteen? Vai haluatko lisää toimintaa tehostavia ja liiketoimintaa kehittäviä osia nyt käytössä olevaan Lemonsoft-kokonaisuuteen? Lataa aiheeseen liittyvä opas ja kokeile omilla luvuilla mitä säästö saattaisi yrityksesi osalta tarkoittaa.

Lataa opas
Lemonsoft Aula