opas

Dynaaminen raportointi

Dynaaminen raportointi

Raportointi on olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Raportoinnilla tarkoitetaan kaiken organisaatiossa olevan tiedon tarkastelua ja seurantaa.

Pääosin tieto tulee toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta ulkopuolisenkin tiedon hankinta etenkin kilpailijoista on tärkeää.

Täytä tietosi ja lataa opas!